בזכות ולא בחסד
יתרונות האזרחות
הגדרת האזרחות
תהליך קבלת האזרחות
למה איתנו
ספורי הצלחה
איך מתחילים
לוחות זמנים ועלויות
שאלות נפוצות
דנציג ברסלאו וקניגסברג
שאלון התאמה
החזרת הרכוש מגרמניה
מידע לאזרחים גרמניים
צור קשר
הגבלת האחריות

נבנה ע"י אתר1

לדף הבית
צור קשר
לשאלון

אתר זה הינו אתר פרטי ואין לו כל קשר לשגרירות גרמניה או לממשלת גרמניה. כמו כן, כל הנאמר פה, לא בא במקום הוראות החוקים הגרמני והישראלי. בכל מקרה, הוראות החוק כמובן גוברות. המידע המפורט באתר הוא כללי ולא דן בנסיבות ספציפיות שעשויות לתת תוצאה אחרת והוא לא ישמש ראיה בהליך משפטי כלשהו.  אנו שואפים לכך שהמידע המפורט באתר ובלינקים הקשורים יהיה מדויק ונקי מטעויות. עם זאת, אין לנו אחריות או חבות מכל מין וסוג ביחס למידע באתר זה או בלינקים המקושרים. אין לראות בכתוב באתר כייעוץ משפטי או אחר. אין אתר זה או השירות שאנו מספקים באים להבטיח קבלת אזרחות גרמנית אלא רק עזרה במימוש הזכאות לזכאים ובאיתור המסמכים ההסטוריים. האמור באתר ובלינקים איננו מהווה התחייבות לקבל פונה כלשהו/י, ודולב שירותי יעוץ שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל לטיפול כל פונה.